Skovning og skovdrift


Har du et stykke skov, som trænger til at blive tyndet. Eller har du en bevoksning, der skal ryddes, så der kan plantes ny skov – så er du kommet til rette sted

Videoen er skudt fra drone og viser skovning og udkørsel med en Ponnse-maskine. Hos Stub og Gren er vi specialister i skovdrift, skovning og anden skovpleje.


Hos Stub og Gren er vi specialister i skovdrift, skovning og anden skovpleje. Herunder finder du vores kerneydelser, som er tyndingsopgaver, rydninger/renafdrifter og udkørsel. Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak og giver dig gode råd med på vejen.


Rydning/renafdrift er fældning af hele bevoksninger eller dele af den, når træerne er hugstmodne. Ved at fælde større bevoksninger kan du reducere dine udgifter til skovning. Skal der ske genplantning på det afdriftede areal, kan vi hjælpe med at forberede området, så du sikrer det bedste resultat og udbytte.


Tynding af bevoksning har typisk to hensigter: Dels at udnytte den løbende tilvækst og dels at pleje bevoksningen ved at fjerne uønskede og dårlige træer. Tyndingen sker typisk, når bevoksningen har nået en vis alder, og skovningen kan sikre et afkast. Er træerne ikke store nok til tynding, kan det i stedet være nødvendigt at udføre udrensninger. Dette betragtes generelt ikke som skovhugst, da der ved udrensning ikke er hverken flis eller tømmer tilbage at sælge.


Er du nysgerrig på, hvilken løsning, der skaber mest værdi for dig og din skov? Kontakt os i dag:
Skovningsudstyr til alle slags opgaver


Hos Stub og Gren er vi meget stolte af vores maskiner og materiel, der inkluderer en lang række skovningsmaskiner, udkørselsmaskiner og forskellige specialmaskiner. For at bære brancheførende investerer vi løbende i nyt skovningsudstyr, og vi tænker hele tiden i at udvikle og opgradere på vores nuværende udstyr. Samtidig har vi et bredt samarbejde med flere entreprenører i branchen, som vi om nødvendigt kan trække på for andre maskintyper.

Resultatet af disse samarbejder og vores store maskinpark er, at Stub og Gren kan udføre alle tænkelige skovnings- og skovdriftsopgaver, du som kunde måtte have.


Vær samtidig opmærksom på, at som et vigtigt led i vores skovdriftsopgaver afsætter vi råtræ, flis og biomasse til de lokale varmeværker, som derefter bliver til varme i stuerne i de danske hjem.


Har du en skovnings- eller skovdriftsopgave, som du ønsker vores hjælp til, så tøv da ikke med at række ud til os. Du fanger os på tlf. 72 41 84 16 eller på mail tilbud@stuboggren.dk. Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden.


Hvorfor skovning?


Skovning er en praksis, der centrerer sig om at fjerne døde, syge eller svage træer for at forbedre skovens generelle helbred. Ved at fjerne de svageste træer fohindres spredning af sygdomme. Skovning er effektivt til at øge produktionen af træer til træforsyning, ligesom det kan forbedre skovens økosystem ved at give lys og plads, så nye træer kan vokse frem.

Vi foretager også skovning af mere forebyggende karakter, hvor træer er gene eller direkte fare for mennesker eller dyr. Vi vil altid anbefale, at skovning udføres af professionelle skovarbejdere med den fornødne uddannelse og erfaring, det kræver at fælde træer effektivt og sikkert. 


Få et uforpligtende tilbud på din skovningsopgave – udfyld vores kontaktformular, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

En skovmaskine udfører skovdrift ved rydning af skov