Naturpleje og biodiversitet

Helt centralt i alt vores arbejde hos Stuboggren.dk finder du naturpleje. Bevarelse og forbedring af natur og naturtyper er centrum for vores virke. Det går igen på tværs af samtlige af de opgaver, som vi løser, hvor vi også sørger for at have fokus på biodiversitet. 


Af opgaver indenfor naturpleje udfører vi hegning af naturarealer og folde, biotoppleje og høst af biomasse samt naturpleje ved sø- og vådområder. Til vores naturplejeopgaver anvender vi yderst skånsomme maskiner for at passe bedst muligt på naturen. En af de maskiner, vi bruger til naturplejeopgaver, er vores Softrak specialmaskine.


Specialmaskinerne er essentielle for naturpleje i vådområder, enge og moser, da de er skabt til at arbejde på våde og følsomme arealer, hvor det handler om at holde naturen intakt.


Har du brug for naturpleje eller vejledning og gode råd inden for bevarelse og forbedring af naturområder, så står vi i Stuboggren.dk klar til at hjælpe dig.

Maskiner til naturpleje ved sø- og vådområder

Hos Stuboggren.dk kan vi hjælpe med naturpleje ved sø- og vådområder. Vi kan hjælpe med alt fra etablering og udvidelse til oprensning og vedligeholdelse af både søer, vandløb, åer og regnvandsbassiner. 


Til opgaver inden for naturpleje i sø- og vådområder anvender vi en bred vifte af forskellige maskiner tilpasset den enkelte naturplejeopgave.


Det kan være alt fra små gravemaskiner, udkørselsmaskiner, vedligeholdelsesmaskiner til store langarmede gravemaskiner med en rækkevidde på hele 21 meter. Hvis naturplejeopgaven kræver det, har vi også adgang til pramme og flydende gravemaskiner. 


Vi bistår gerne med gode råd og vejledning, hvis du har en spændende ide eller et konkret naturplejeprojekt. Med StubogGren.dk er du sikret de rette kompetencer og maskiner til ethvert projekt inden for sø- og vådområder, som du har brug for at få ordnet. 

Hvad koster naturpleje i sø- og vådområder?

Har du et beskyttet vandhul, der trænger til pleje, eller drømmer du om at etablere en ny sø på din ejendom, så tøv ikke med at kontakte os.  


Prisen på naturpleje af sø- og vådområder afhænger af omfanget af den individuelle opgave. Vi råder derfor til, at du kontakter os med din opgave inden for naturpleje af sø- og vådområder. Når du kontakter os, laver vi et personligt tilbud på den ydelse, som vi mener, er bedst til at ordne dit naturplejeprojekt. 

Naturpleje ved beskyttede vådområder

Beskyttede naturområder - som f.eks. Natura 2000-arealer - kræver særlig naturpleje. Det gælder især, når det kommer til vådområder, hvor jorden er særlig blød og sårbar. Her kan manuel fældning af træer og rydning af buske virke som en uoverkommelig opgave for mange.


Hos Stuboggren.dk har vi en helt unik maskinpark, som gør, at vi sagtens kan klare naturplejeopgaver i og omkring beskyttede vådområder. Med vores specialkøretøjer i form af bæltemaskiner og larvefødder er det muligt at operere selv ved de mest ufremkommelige steder. Vores bæltekøretøjer sikrer, at den følsomme natur forbliver intakt, da bælterne kun trykker med en brøkdel sammenlignet med en tilsvarende maskine på hjul. 

FÅ RÅD OG VEJLEDNING OM NATURPLEJE OG BIODIVERSITET

KONTAKT OS

 
 
 
 
 
 
 

Hjælp og vejledning til naturpleje

Hos Stuboggren.dk planlægger og udfører vi både mindre naturplejeprojekter, men også større og mere komplekse projekter inden for naturpleje. I de større og mere komplekse naturplejeprojekter bidrager vi samtidig gerne med konsulentbistand, der involverer ansøgning til støttemidler til naturpuljer og EU-projekter.


Har du brug for kompetent råd, vejledning eller udførelse af naturplejeprojekter, er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. 

Hvad er naturpleje?

Naturpleje betegner en aktiv indsats for at bevare eller forbedre naturens biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Der findes forskellige typer og tilgange til naturpleje, som kan faciliteres gennem alt fra dyr til maskiner. 


Principielt opdeler man naturpleje op i to etaper: 

  • Førstegangspleje af natur omfatter f.eks. rydning af buske og træer
  • Vedligeholdelsespleje af natur omfatter f.eks. græsning og slåning. 


Til tider kan der være behov for både førstegangspleje af naturen efterfulgt af vedlideholdelsespleje. Det kunne f.eks. være ved bekæmpelse af invasive plantearter, hvor et omfangsrigt rydnings- og slåningsarbejde opfølges af kontinuerlig pleje i form af slåning. 


Er du i tvivl om, hvilken form for naturplejeopgave du har brug for, så kontakt os hos StubogGren.dk. Vi er specialister i naturpleje og kan derfor hurtigt hjælpe dig videre med dit projekt samtidig med, at vi passer på naturen. 

Fokus på biodiversitet

Biodiversitet kan defineres som alt levende liv på jorden. Biodiversitet er f.eks. dyr, planter, bakterier og andet levende, som eksisterer på land og i vand. Biodiversitet er vigtigt, da biodiversitet består af økosystemer, arter og gener, som er med til at give mennesker kilder til mad, vand, luft og medicin.

Biodiversitet og naturpleje

Biodiversitet og naturpleje hænger naturligt sammen, da mangfoldigheden af planter, vilde dyr og andre levende eksistenser i naturen er det, der skaber biodiversiteten. Menneskets store indtræden i naturen skaber problematikken omkring biodiversitet, da der bliver mindre plads til biodiversitet.


Hos Stuboggren.dk går vi ind for biodiversitet. Vores tiltag for at forbedre biodiversiteten ligger i vores arbejde med naturpleje, hvor vi aktivt går ind og forbedrer biodiversiteten gennem pleje af naturen. Når vi arbejder med projekter inden for naturpleje, om det så er naturpleje ved vådområder, naturpleje i parker eller på det åbne land, ved folde, remiser eller skovbryn, har vi fokus på biodiversitet. Det kan både allerede være fra projektets start eller undervejs gennem udførelsen. Vores arbejde med biodiversitet kan komme i mange afskygninger såsom dødt ved/stammemasse, der bliver stående, i en overgang til skov kan der veteraniseres lidt træer, fældet eller beskåret materialer kan bygges ind som stakke til netop biodiversitet eller lægges ud i kvashegn. Det kan også "designes" med tørveskrab, paddehuller, stenhøje eller udsåning af blomsterenge og anden for for "plantet" natur. 


Når man arbejder med naturpleje og biodiversitet, er det vigtigt, hvis muligt, at efterlade det døde og gamle i skovbunden. Det vigtigste er, at biodiversitet tænkes ind i projekterne, specielt de projekter, der ikke er målrettet naturgenopretning eller biodiversitet. Arbejdet med biodiversitet er en on-going proces, som vi gerne gør opmærksom på, når vi snakker med projektansvarlige og vores kunder. På den måde mener vi, at vi kan være med til at gøre en lille forskel ift. til at øge mængden af små "habitater", som er essentielle for at bevare vores vigtige diversitet i naturen. 


I projekterne skal der dog også skelnes til, om det er arealer, der kræver fremtidig pasning eller pleje. Det er nødvendigt at tage højde for, for at man dermed ikke "spænder ben" for sig selv og giver plads til naturen, det naturlige og det urørte.