Skovrejsning og læhegn

Går du med tanker om skovrejsning eller etablering af læhegn, så er vi hos Stuboggren.dk de helt rette for dig. Uanset om du drømmer om skovrejsning, bynære plantninger, læhegn eller etablering af en vildtremise, så har vi kvalifikationerne og maskinerne til at hjælpe dig med dit planteprojekt. 

 

Du kan altid kontakte os for et uforpligtende tilbud på skovrejsning, etablering af læhegn eller etablering af vildtvenlige remiser. Med Stuboggren.dk får du råd og vejledning gennem hele processen fra etablering af et levende læhegn eller plantning af en ny skov til regler for levende læhegn og tilskud til privat skovrejsning.

Plantning, læhegn og skovrejsning tilpasset dine ønsker

Hos Stuboggren.dk tilbyder vi et komplet planteprojekt, der inkluderer skovrejsning og læhegn og bliver tilpasset specifikt efter dine ønsker og behov. Når du kontakter os, vil der indledningsvist være vejledning og rådgivning omkring regler for levende læhegn, naturpleje af læhegn og skovrejsning.


Har du et ønske om privat skovrejsning, kan vi også guide dig om reglerne for at søge tilskud til privat skovrejsning.

Få hjælp til skovrejsning og læhegn fra start til slut

Vi udfører alle former for plantning, som både inkluderer plantning af læhegn, skovrejsning og etablering af vildtvenlige remiser. Vi tilbyder også renholdelse af din nye beplantning i en årrække, så vi kan sikre, at beplantningen får de bedst tænkelige vilkår for at etablere sig og vokse.


Ydermere tilbyder vi udarbejdelse af en plejeplan til din nyplantning. På den måde sørger vi for, at du føler dig hjulpet gennem hele processen med dit planteprojekt og er bedst muligt forberedt til at pleje det på egen hånd. 


Tøv derfor ikke med at kontakte os hos Stuboggren.dk, hvis du drømmer om at få din helt egen skov eller måske ønsker at forbedre vilkårene for vildtet på din ejendom ved at etablere en remise eller et læhegn

Hvad koster skovrejsning?

Prisen på skovrejsning afhænger af lige netop dit specifikke projekt og ønsker om skovrejsning. Hos Stuboggren.dk går vi op i individualiserede tilbud, der har fokus på den enkelte kundes behov, hvorfor vi ikke benytter os af faste priser på skovrejsning

Tilskud til privat skovrejsning

Skovrejsning på privatejet landbrugsjord er tilskudsberettiget. Tilskuddet finansieres 100% af EU. Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning, der hører under det danske landdistriktsprogram. Tilskuddet gives til opførelse af nye skove, der er omfattet af mindst 2,00 ha tilplantede arealer. 


For at få tilskud til privat skovrejsning er det et krav, at skoven skal pålægges fredskovspligt efter skovloven. Man kan søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet, men projekter, som bidrager til kvælstofsindsatsen, bliver prioriteret højest.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ SKOVREJSNING

KONTAKT OS

 
 
 
 
 
 
 

Guide til plantning af træer, læhegn og vildtremiser

Forårs- og efterårsmånederne er højsæson for plantning - uanset om det gælder plantning af læhegn, plantning af remiser, vildtplantninger eller skovrejsning. 


I forbindelse med plantning af træer og læhegn er der mange forskellige beslutninger, der skal tages. Hos Stuboggren.dk har vi derfor valgt at sætte fokus på de vigtigste punkter, som man skal tænke over inden, at man går i gang med etablering af læhegn, remise eller skovrejsning.


Derfor vil vi råde dig til at stille dig følgende tre spørgsmål inden, du går i gang med plantning af læhegn eller skovrejsning:


  1. Må du plante i det omfang og på den placering, du ønsker?
  2. Hvad er formålet med plantningen - og hvordan skal det opbygges?
  3. Skal der opsættes læhegn om din plantning?
  4. kdjkgj

Tre gode råd til plantning af træer

Udover vores guide til plantning af træer, læhegn og vildtremiser, giver vi dig også tre gode råd til plantning af træer. Vores tre gode råd til plantning af træer kan hjælpe dig med at få succes med plantning


  • Forbered arealet inden plantning
  • Undersøg jordbundsforholdene ift. plantearter og opbygning
  • Planlæg renholdelse af beplantningen i de første vækstsæsoner


Du kan læse meget mere om f.eks. plantning af læhegn i denne artikel om pleje af vildtremise i foråret, hvor vores projektleder og skovfoged Sebastian Egegaard Juul kommer med sin viden og gode råd om pleje af vildtremiser. I artiklen kommer han blandt andet omkring plantning af læhegn og vedligeholdelse af vildtremiser. 

Professionel plantning af skov

Hos Stuboggren.dk har vi stor erfaring med plantning og skovrejsning. Så hvis du har en drøm om at få din helt egen skov, kommer vi meget gerne ud og besigter arealet med dig og laver et oplæg, der passer præcis til dine behov og ønsker. 

Levende læhegn og små beplantninger

Et levende hegn, som også kaldes for læhegn, er enhver form for hegn af træer, buske og anden plantevækst. Et læhegn bruges til at skærme eller afgrænse et område fra et andet, heraf navnet "levende" hegn. 


Læhegn og små plantninger er essentielle for både afgrøder, plantninger og dyrelivet. Et læhegn, som er opsat korrekt, kan være med til at skabe de helt optimale betingelser for vildt. Det levende hegn kan bestå af buske, bestandstræer og ammetræer, hvor hver del har forskellige funktioner og fordele for læhegnet. 


I et levende hegn kan buske være med til at skabe læ og en tæthed, der giver mulighed for skjulesteder til dyr, hvor bestandstræer er med til at give læhegnet højde og en længere levetid. Bestandstræer til levende hegn er ofte trætyper som eg, lind og ahorn. Herudover består levende hegn af ammetræer, der giver læhegnet et boost i dets første sæsoner, hvor læhegnet skal vækste.

Regler for levende læhegn

Når man ønsker at etablere et levende hegn, er der visse regler, man skal være opmærksom på. Ifølge bekendtgørelsen af lov om læhegn og tilskud til læplantning anses et læhegn som "en sammenhængende plantning af træer eller buske med indtil 7 planterækker og en bredde af ikke over 10 m." . 


Som nævnt i vores guide til plantning af træer, læhegn og vildtremiser, er det vigtigt, at du finder ud af, om du må plante i det omfang og på den placering, du ønsker. Reglerne om læhegn omfatter nemlig i højeste grad placering og omfang af den ønskede plantning af læhegn. Herudover omfatter loven krav til vedligeholdelse af læhegnet, som påhviler ejeren af læhegnet. 


Læs mere om regler for læhegn her.


Ønsker du hjælp med plantning og vedligeholdelse af dit læhegn, så kan vi hos Stuboggren.dk hjælpe dig. Vi er specialister i naturpleje og har stort kendskab til skovrejsning og plantning af læhegn.

Naturpleje af læhegn

Når du har etableret dit læhegn, er det vigtigt, at du får lagt en plan for naturpleje af læhegnet. Et levende hegn har brug for at blive beskåret med jævne mellemrum. Det gøres både for at sikre variation og liv samtidig med, at det skal være tilgængeligt for dyr at komme ind i læhegnet efter al den føde, som et levende læhegn indeholder. 


Hos Stuboggren.dk anbefaler vi, du planlægger renholdelsen af din beplantning for de første vækstsæsoner inden, du går i gang med plantning af et læhegn. Herudover er det vigtigt at du får udarbejdet en plejeplan for dit læhegn. 


Stuboggren.dk hjælper gerne med at udarbejde en plejeplan for dit læhegn, så vi sammen sikrer, at dit læhegn har de optimale vilkår med en struktureret plan for naturplejen af dit læhegn.