STUBOGGREN.DK TILBYDER GRØNNE LØSNINGER

StubogGren.dk udfører alle former for "grønne" opgaver inden for træfældning, naturpleje og klimatilpasning. Vi arbejder for private, virksomheder samt kommuner og offentlige institutioner.  Hos StubogGren.dk er vi specialister i naturpleje og har maskiner til enhver opgave. 

Med et sammenspil af nedenstående ydelser inden for natur- og landskabspleje, som er vores spidskompetencer, sammensætter vi et kompetent team til selv den mest komplicerede og specielle opgave. Det anser vi som værende kernen i vores forretning. 

VORES YDELSERV

SØ- OG VÅDOMRÅDER

Vi udfører pleje af søer, vådområ-der, åer, vandløb og regnvands-bassiner.


Herunder alle former for etablering, udvidelse, op-rensning og vedligehold af disse områder.

SKOVNING OG UDKØRSEL

Vi er specialister i skovning, skovdrift og skovpleje.


Vores ekspertise består i alt fra skovtynding og rydning til traditionel skovning og udkørsel med egne maskiner. 

TRÆFÆLDNING OG -PLEJE

Vores medarbejdere er specialister i fældning af træer, og træpleje er én af vores kerneydelser.


Vi udfører alle former for beskæring, kronereducering, opstamning, udtynding og formbeskæring.

STUBFRÆSNING

Stubfræsning er en hurtig og effek-tiv måde at fjerne stubbe og rødder.


Vi stubfræser i alt fra enkeltstød til større arealer. Vi klarer også opgrav-ning af stød på større arealer, hvor rødderne bruges som biomasse.


GRENKNUSNING

Grenknusning er en effektiv metode til at rydde op på arealer, hvor der har vokset træer, krat, læhegn og lignende. 


Vores maskinpark kan klare enhver opgave med grenknusning. 

SKOVREJSNING OG LÆHEGN

Vi tilbyder bynære plantninger, plejeplan, skovrejsning og etablering af læhegn.


Hertil giver vi rådgivning og udførsel af beplantning af solitære træer til den store vildtplantning.

NATURPLEJE

Naturpleje er helt centralt i vores arbejde. Vi bruger yderst skånsom-me maskiner til naturpleje.


Vi udfører hegning af naturarealer og folde, laver biotoppleje og høster biomasse.

OCR forhindringsbane og naturlegeplads

Vi udfører alt inden for etablering af udendørs fitness- og forhind-ringsbaner, legepladser og uderum - både i skov og i det åbne land. 


Vi kan bistå med projektering og ideudvikling. 

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

KONTAKT OS