Robotslåning af skrænter og vådområder

Udførsel af slåning med og uden opsamler på tørre og våde jorde, enge, moser, højmoser, hedelandskab, LAR-anlæg, regnvandsbassiner, etc.


Slåning /slagleklipning af skrænter med fjernstyret maskine på op til 50 graders hældning.


Kontakt Stub og Gren på mail eller telefon og modtag et tilbud på vores ydelser inden for natur, skov og landskabspleje. Slåning af skrænter og vådområder med robot er en effektiv måde at pleje naturområderne på. Du kan kontakte os på tlf. 72 41 84 16 eller på e-mail, som er mail@stuboggren.dk.