Naturpleje

Har du brug for naturpleje eller vejledning og gode råd inden for bevarelse og forbedring af naturområder? – så er du kommet til det rette sted


Helt centralt i alt vores arbejde finder man naturpleje. Bevarelse og forbedring af natur og naturtyper er centrum for vores virke, og det går igen på tværs af samtlige af de opgaver, vi løser hos Stub og Gren.


Af opgaver inden for naturpleje udfører vi blandt andet hegning af naturarealer og folde, laver biotoppleje og høster biomasse. Til disse opgaver anvender vi yderst skånsomme maskiner – som fx vores Softrac specialmaskine. Specialmaskinerne er essentielle for naturpleje i vådområder, enge og moser, da de er skabt til at arbejde på våde og følsomme arealer, hvor det handler om at holde naturen intakt.

Hos Stub og Gren planlægger og udfører vi også større og mere komplekse naturplejeprojekter. I denne type opgave bidrager vi samtidig gerne til projektet med konsulentbistand, der involverer ansøgning af støttemidler til naturpuljer og EU-projekter.


Har du brug for kompetent råd, vejledning eller udførelse af naturplejeprojekter, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kommer gerne forbi og giver et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag:


Dansk naturpleje: Hvad er naturpleje?


Naturpleje betegner en aktiv indsats for at bevare eller forbedre naturens biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Der findes forskellige typer og tilgange til naturpleje, som kan faciliteres gennem alt fra dyr til maskiner.


Principielt taler man opdele naturpleje i to typer opgaver:

  • Førstegangspleje – fx rydning af buske og træer
  • Vedligeholdelsespleje – fx græsning og slåning


Til tider kan der være behov for både førstegangsindgreb og herefter vedligeholdelsespleje. Det kunne eksempelvis være ved bekæmpelse af invasive plantearter, hvor et omfangsrigt rydnings- og slåningsarbejde opfølges af kontinuerlig pleje i form af slåning.


Har du en naturplejeopgave, som du ønsker vores hjælp til, er du velkommen til at kontakte os. Du fanger os på tlf. 72 41 84 16 eller på mail tilbud@stuboggren.dk. Ønsker du et uforpligtende tilbud, kan du udfylde kontaktformularen nederst på siden.
Få et uforpligtende tilbud på naturpleje – udfyld vores kontaktformular, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Stub og Gren er eksperter i naturpleje