VI HAR OGSÅ SAT OS KLIMAMÅL

Vi arbejder hele tiden på at blive så bæredygtige som overhovedet muligt. Vi arbejder i og med naturen og det er derfor helt naturligt for os at tænke grønt miljø og klima.


Til vores maskiner bruger vi miljøbenzin og til f.eks. motorsave o.a. bruger vi bioolie. Hvor det er muligt, er kraftværktøj udskiftet til eldrevet udstyr.


Overskudsmateriale fra opgaverne i naturen, som f.eks. grene, stammer, rødder, flis og græs, bliver ofte genbrugt til f.eks. vækstmedier og biomasse. Grene og stammer forarbejdes til flis og omkring 70% af store rødder forarbejdes til biomasse, som anvendes i kombination med husholdningsaffald for at højne forbrændingstemperaturen.

 

Vi er derudover i forsøg med at bjerge og genbruge høstet materiale i vådområder og lavbunds arealer. Det er p.t. ressourcer, der ikke bliver brugt på trods af et stort potentiale.


StubogGren.dk sigter efter FN's Klima/Verdensmål. Specielt delmålene 7, 12 og 15.
Vores tilgang og muligheder er i første omgang på nationalt niveau igennem naturpleje og skovforvaltning i udbud og tildelte opgaver.


Vi deltager endvidere som konsulenter i udvalgte skovrejsningsprojekter i Mellemamerika (Nicaragua og Panama) samt Sydamerika (Bolivia).