VI GØR PLADS TIL NYT LIV

Vi i StubogGren.dk er dedikeret naturen. Det var den dedikation, der startede firmaet og stadig er drivkraften hver eneste dag.


Vi løser vores opgaver med stor indsigt i naturens vækster og diversitet. Mange af de projekter, vi udfører, er netop for at bevare og genetablere livsnødvendige vækstgrundlag for planter og dyr.


Når der f.eks. fældes træer og ryddes krat, giver det lys og plads til nye spirende vækster og når der oprenses i søer og på vådbundsarealer, sikrer vi gunstige levevilkår for fisk, padder og insekter. Vi er også afhængige af en sund natur med velovervejede tiltag for at imødegå klimaforandringer og bevarelse af et smukt og rigt landskab.


Vi udfører naturplejeprojekter i samarbejde med både private, kommuner, stat og EU - blandt andet EU Life projekter, der gennemføres i Danmark.