STUBOGGREN.DKS KLIMAMÅL

I StubogGren.dk arbejder vi  hele tiden på at blive så bæredygtige som overhovedet muligt. Vi arbejder i og med naturen, hvorfor det er helt naturligt for os at tænke grønt miljø og klima. 


Når du vælger StubogGren.dk til at udføre dit næste naturprojekt, vælger du en grøn virksomhed, der har fokus på biodiversitet og bæredygtig natur. Vi bruger miljøvenlige smøremidler, benzin og olier samt bionedbrydelige hydraulikolie på vores maskiner.


Vi lever af og i det grønne, hvorfor du sammen med os kan tage ansvar for vores fælles miljø og natur. 

Vores bæredygtige tiltag

Til vores maskiner bruger vi miljøbenzin og til f.eks. motorsave o.a. bruger vi biololie. Der, hvor det er muligt, er kraftværktøj udskiftet med eldrevet udstyr. 


Overskudsmateriale fra opgaverne i naturen, som f.eks. grene, stammer, rødder, flis og græs, bliver ofte genbrugt til biomasse. Grene og stammer forarbejdes til flis og omkring 70% af store rødder forarbejdes til biomasse, der anvendes i kombination med husholdningsaffald for at højne forbrændingstemperaturen.


Vi er derudover i forsøg med at bjerge og genbruge høstet materiale i vådområder og lavbundsarealer. Det er ressourcer, der ikke bliver brugt på trods af et stort potentiale.

StubogGren.dk sigter efter FN's Klima/Verdensmål

I StubogGren.dk tager vi ansvar for klimaet, hvorfor vi går efter FN's Klima/Verdensmål. Vi har valgt at sigte fokuseret efter FN's Verdensmål 12 og 15.

Bæredygtig forbrug og produktion

FN's Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion. I Stub og Gren er vi med til at sikre bæredygtig forbrug ved at genbruge overskudsmaterialer til biomasse. Når man arbejder med natur- og landskabspleje benyttes der mange maskiner, der kræver benzin. I Stub og Gren har vi ii mange år gjort brug af miljøbenzin til vores håndholdte maskiner samt bionedbrydeligt kæde- og hydraulikolie til vores save og maskiner. 


Da man i branchen for natur- og landskabspleje ofte arbejder "off grid", hvor der ikke er direkte adgang til strøm for ladere, er det en større udfordring at iværksætte bæredygtighed på vores større maskiner grundet forventninger fra både kunden og os selv om økonomisk bæredygtighed for produktionen. Vi har fokus på at indkøbe så mange batterier som muligt til vores mindre maskiner for at opretholde en bæredygtig produktion uden at gå på kompromis med vores medarbejderes arbejdsgang, som kan blive besværliggjort af, at håndholdte maskiner bliver tungere end traditionelt benzindrevet værktøj. Det er derfor en balancegang mellem at sikre bæredygtige maskiner og en bæredygtig arbejdsgang for vores medarbejdere.

Beskyttelse og genoprettelse af livet på landet

FN's Verdensmål 15 har fokus på beskytte og genoprette livet på landet, hvilket vi arbejder med ved at deltage i så mange udbud og projekter om genopretning af natur og tilplantning af skov- og naturarealer som muligt indenfor vores geografiske område. 


Det er med til at gøre vores landskab interessant og attraktivt samtidig med, at yderkanter af vores samfund bliver bedre integreret og interessant for yngre generationer. Det kan forhåbentlig gøre mindre og mere landlige samfund mere attraktive for butik og foreningsliv. 


Vores tilgang og muligheder er i første omgang på nationalt niveau igennem naturpleje og skovforvaltning i udbud og tildelte opgaver.


Endvidere deltager StubogGren.dk som konsulenter i udvalgte skovrejsningsprojekter i Mellemamerika (Nicaragua og Panama) og i Sydamerika (Bolivia).

VIL DU HØRE, HVORDAN VI KAN GIVE DIG EN BÆREDYGTIG LØSNING?

KONTAKT OS