Stuboggren.dk Aps

Vi er en ”GRØN” virksomhed, som udfører en bred vifte af almindelig og spe-
cial opgaver – der alle har forbindelse til træer og bevoksning.

Træfældning, rydning, vådområder, stubfræsning, grenknusning, flishugning, beplantning og
naturpleje med slåning af græs.