Vi arbejder på hele Sjælland og ved større opgaver i hele Danmark


OPGAVER OG TJENESTEYDELSER

StubogGren.dk udfører alle former for "grønne" opgaver. Vi arbejder for private, virksomheder samt kommuner og offentlige institutioner. Med et samspil af nedenstående spidskompetencer, sammensætter vi et kompetent team til selv den mest komplicerede og specielle opgave – dette anser vi som værende kernen i vores forretning.

SØ- OG VÅDOMRÅDER

Vi udfører alle former for etablering, pleje og vedligehold af søer, vådområder, åer, vandløb og regnvandsbasinner. Dette indbefatter alle former for maskiner lige fra små gravemaskiner til store langarmede (21 m) gravemaskiner, udkørsels og vedligeholds maskiner

Vi har adgang til pramme og flydende gravemaskiner.

STUBFRÆSNING

Stubfræsning er en hurtig og effektiv måde at fjerne stubbe og rødder fra alle slags træer, buske, hække og lignende. Stubfræseren skærer den gamle stub i småstykker og efterlader blot et mindre hul og en bunke træflis.

Vi stub- og rodfræsning i alle størrelser, fra enkeltstød til større arealer. Vi klarer også alt i opgravning af stød på større arealer, hvor rødderne bruges som biomasse.

BEPLANTNING

Rådgivning og udførsel af plantearbejde – fra solitære træer til den store vildtplantning.

TRÆFÆLDNING

Vores medarbejdere er uddannet i alle træfældningens facetter, og foretager fældning af træer, klatring, nedfiring, kranløft, liftarbejde – alt sammen med moderne og professionelt udstyr. Vi udfører også traditionel skovning, rydning og udkørsel.

Træpleje er en af vores kerneydelser. Vi foretager derfor alle former for beskæring, herunder kronereducering, opstamning, udtynding og formbeskæring.

GRENKNUSNING

Grenknusning er en effektiv metode til at rydde op på arealer, hvor der tidligere har vokset træer, krat, læhegn og lignende. Vi medbringer de nødvendige maskiner og hjælper dig med grenknusning på brakarealer, byggegrunde, skråninger eller områder med stormfald.

Med grenknusning bliver der ryddet op i grenaffald og stubbe ned til jordhøjde. 

PROFESSIONELT ARBEJDE

Vores maskinpark kan klare enhver opgave med grenknusning.

SLÅNING AF SKRÆNTER

OG VÅDOMRÅDER

Udførsel af slåning med og uden opsamler på tørre og våde jorde, enge, højmoser etc.

Slåning /slagleklipning af skrænter med fjernstyret maskine på op til 50 graders hældning.

SKOVNING OG UDKØRSEL

Vi udfører alt i rydninger samt traditionel skovning og udkørsel. Skovning med maskine samt udkørsel med mindre og special udkørsels maskiner

Vi afsætter råtræ, flis og biomasse til lokale varmeværker.

NATURPLEJE

Yderst skånsomme maskiner til naturpleje ført af veluddannet og erfaren stab.

Mange års erfaring i planlægning og udførsel af større komplekse naturplejeprojekter.

Hegning af naturarealer og folde – Vi kan også bidrage med konsulentbistand til at søge støtte midler til naturpuljer og EU projekter

FLISHUGNING

Flishugning af alle former for bevoksning, buske såvel som træer.

Intet er for stort, intet er for småt… – Vi hugger alt, kort og godt!

Vi afsætter flis til varmeværker, men sælger også til anden brug såsom ridebaner, stier, folde etc.

StubogGren.dk ApS

Oldenvej 8 C

DK-3490 Kvistgård

CVR. 31576601

Tel. 72 41 84 16

Udenfor åbningstid:

Akut/vagt tel. 77 41 84 16

mail@stuboggren.dk

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Arbejdstilsynet - Grøn Smiley