• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Træfældning i Nordsjælland

Al træpleje udføres af vores kompetente arborister med stor erfaring i vanskelig træfældning, skovning og alle former for beskæring af træer.

Er grantræerne blevet for store? Er det gamle birketræ til fare for omgivelserne, eller har træerne taget skade af stormvejr, råd eller svamp? Så kan det være naturligt at få dem fældet eller beskåret.

Professionel træfældning

Vores medarbejdere er uddannet i alle træfældningens facetter, og foretager fældning af træer, klatring, nedfiring, kranløft, liftarbejde – alt sammen med moderne og professionelt udstyr. Vi udfører også traditionel skovning, rydning og udkørsel.

Høje træer kan ikke altid vælte i fuld længde. Måske står de for tæt på bygninger eller el-kabler og kan derfor være særdeles besværlige at hugge om. Når et træ skal fældes eller beskæres, gør vi det naturligvis med hensyn til underlaget og de nære omgivelser, så omkringliggende bebyggelse og beplantning bliver påvirket mindst muligt.

Alt i træpleje og træbeskæring

Træpleje er en af vores kerneydelser. Vi foretager derfor alle former for beskæring, herunder kronereducering, opstamning, udtynding og formbeskæring.

Desuden arbejder vi med kronesikring og stabilisering samt rådgivning og udarbejdelse af plejeplaner for træer og grønne områder.

Kontakt os

Stuboggren.dk kører til Nordsjælland, Roskilde & København - og gerne længere ved større eller specielle opgaver. Kontakt os og få en god pris på træfældning eller træpleje!

Læs også om flishugning, stubfræsning og rodfræsning.

 

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: