• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Søer og vådområder

Vi udfører alle former for etablering, pleje og vedligehold af søer, vådområder, åer, vandløb og regnvandsbasinner. Dette indbefatter alle former for maskiner lige fra små gravemaskiner til store langarmede (21 m) gravemaskiner, udkørsels og vedligeholds maskiner

Vi har adgang til pramme og flydende gravemaskiner.

Læs også om naturpleje, beplantning og slåning af skrænter og vådområder

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: