• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Skovning og udkørsel

Vi udfører alt i rydninger samt traditionel skovning og udkørsel. Skovning med maskine samt udkørsel med mindre og special udkørsels maskiner

Vi afsætter råtræ, flis og biomasse til lokale varmeværker.

Læs også om træfældning og naturpleje.

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: