• Sø- og vådområder
  • Træfældning
  • Skovning og udkørsel
  • Stubfræsning
  • Grenknusning
  • Naturpleje
  • Beplantning
  • Slåning af skrænt- / vådområder
  • Flishugning

Beplantning

Rådgivning og udførsel af plantearbejde – fra solitære træer til den store vildtplantning.

Vi udfører også naturpleje, fældning af træer og stubfræsning.

72 418 416

Kontakt os

Medlem af: